Contact
contact

veemarkt 12
2800 mechelen

info@notarissenveemarkt.be
+32 (0) 15 28 75 40

contact

Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,

 

Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen.

 

Uiteraard heeft ons kantoor dan ook de nodige maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen, zoals het voorzien van :

  • social distance;
  • handgel;
  • gebruik van ontsmette balpennen;
  • plexi schermen in de kleinere ruimtes;
  • op verzoek en zonodig wegwerphandschoenen en mondmaskers.

 

Bij het verlijden van akten met meerdere notarissen wordt maximaal gebruik gemaakt van het videoconferentie systeem.

 

Besprekingen kunnen ter plaatse gezien de getroffen maatregelen maar eveneens per videoconferentie worden georganiseerd. Deze besprekingen verlopen via een beveiligd netwerk. Het is evenwel verboden deze beelden op te nemen.

 

Ons kantoor is tijdens de kantooruren steeds telefonisch bereikbaar. Onze medewerkers en notarissen zijn eenvoudig bereikbaar op hun rechtstreeks mailadres en telefoonnummer.

 

Contact tracing

 

Wij werken ook mee aan de door de bevoegde overheden georganiseerde contact tracing teneinde de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden.

 

In geval van (vermoedelijke) besmetting van een lid van het kantoor met wie u in contact bent geweest gedurende een beperkte periode voor en na de eerste tekenen van besmetting, zal dit lid verplicht zijn om bepaalde gegevens over u aan de bevoegde autoriteiten mee te delen.

 

Wij zullen in ieder geval erop toezien dat deze gegevens beperkt blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de contactcentra om met u in contact te treden en we zullen ze op een vertrouwelijke manier verwerken.

 

Voor vragen hieromtrent kan u steeds bij ons terecht.

 

Wij helpen als kantoor zo mee de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Draag zorg voor elkaar en voor uzelf!